Gode opplevelser

Gode opplevelser oppstår når forventninger innfris. Innfrir vi forventningene etterlever vi samtidig vår visjon om å skape gode opplevelser for våre kunder.

Les mer om Gode opplevelser

En av Norges beste arbeidsplasser

Bertel O. Steen har i alle år vært opptatt av å ivareta sine medarbeidere og har alltid hatt fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og en god kultur.

Les mer om En av Norges beste arbeidsplasser

Årsbrosjyre 2013 for Bertel O. Steen AS

For perioden 2014–2018 vil det legges betydelig vekt på å styrke selskapets posisjon innen områdene; kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, markedsandel og driftsresultat. Les mer i Årsbrosjyren for 2013.

Les mer om resultater og fokusområder

Sikter mot å bli Norges beste bilhus i 2018

Bertel O. Steen AS (bil- og eiendomsvirksomhet) fikk et driftsresultat på 280 millioner kroner i 2013, mot sammenlignbare 279 millioner kroner i 2012. Driftsresultatet i 2013 endte således på nivå med fjoråret. Driftsinntektene for 2013 endte på 9,7 milliarder kroner, som også er på nivå med fjoråret.

Les mer om resultatene for 2013 og fokuset fremover