Gode opplevelser

Gode opplevelser oppstår når forventninger innfris. Innfrir vi forventningene etterlever vi samtidig vår visjon om å skape gode opplevelser for våre kunder.

Les mer om Gode opplevelser

En av Norges beste arbeidsplasser

Bertel O. Steen har i alle år vært opptatt av å ivareta sine medarbeidere og har alltid hatt fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og en god kultur.

Les mer om En av Norges beste arbeidsplasser

Roar Sollie ny adm. direktør i Bertel O. Steen Detalj AS

​Roar Sollie har overtatt rollen som administrerende direktør i Bertel O. Steen Detalj AS etter konsernsjef Bjørn Maarud.

Les mer om endringen

Årsbrosjyre 2013 for Bertel O. Steen AS

For perioden 2014–2018 vil det legges betydelig vekt på å styrke selskapets posisjon innen områdene; kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, markedsandel og driftsresultat. Les mer i Årsbrosjyren for 2013.

Les mer om resultater og fokusområder